De meerwaarde van NLP in coaching
20 december 2020 

De meerwaarde van NLP in coaching

NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren.

Het is een methodiek voor training, coaching, (persoonlijk) leiderschap en verbetering van de communicatie. NLP werd ontwikkeld in de jaren 70 aan de Universiteit van Californië (Santa Cruz).

De grondleggers zijn John Grinder en Richard Bandler. Zij bouwden verder op het werk van Gregory Bateson, Milton Erickson, Noam Chomsky, Alfred Korzybski, Paul Watzlawick en anderen.

Hoe het begon.

NLP begon met het onderzoek dat de toenmalige student Richard Bandler deed naar Fritz Perls, de grondlegger van de ‘gestalttherapie’. Dat gebeurde op basis van filmmateriaal. Bandler maakte modellen van de als effectief beschouwde gedragingen van Perls en werd hierbij begeleid door de toenmalige assistent-professor John Grinder. Voor hun modelling kozen zij mensen die aanzien genoten in hun vakgebied om uit te zoeken waarin zij zich onderscheidden van de anderen. Zij modelleerden o.a. Virginia Satir (gezinstherapeut), Gregory Bateson (antropoloog), Milton H. Erickson (hypnotherapeut en psychiater), Moshé Feldenkrais (natuurkundige en neurofysioloog) en Linus Pauling (scheikundige).

NLP ontleende veel aan verschillende psychologische stromingen en taaltheorieën waaronder de hypnotherapie en gedragstherapie. NLP wordt beschouwd  als een eclectische psychologie, een synergie tussen verschillende modellen en technieken uit therapie en communicatie.

Het gaat over conditioneringen en imprints

Heel simpel uitgelegd: met NLP breng je al jouw patronen in kaart en ga je een herprogrammatie maken van die patronen die jou belemmeren.

Als mens heb je een uniek model van de wereld opgebouwd, gebaseerd op wat voor jou belangrijk is. Hierin gaan jouw waarden – overtuigingen en ervaringen een belangrijke basis zijn voor hoe jouw taal en gedrag in de buitenwereld wordt bekrachtigd. Eigenlijk kan je stellen dat we een vat vol conditioneringen zijn die je ofwel helpen in het leven of net heel hard gaan tegenwerken.

Een voorbeeld: Stel je bent als

5-jarig kind gebeten door een grote bruine hond. In jouw model van de wereld sla je deze ervaring op. Je installeert een conditionering & overtuiging: grote bruine honden zijn gevaarlijk dus ik mag niet in hun buurt komen. Elke keer je een grote bruine hond ziet, wordt deze conditionering versterkt want misschien zegt je ouder: ‘Pas op, want die is gevaarlijk’ – ook al is er niets aan de hand. Of misschien word je op latere leeftijd nog eens gebeten door een grote bruine hond wat er voor zorgt dat die conditionering / overtuiging alleen maar sterker wordt. Hoe sterker de conditionering, hoe sterker je gedrag & reactie tot uiting komt.

En dan komt de dag dat je zelf kinderen krijgt. Vanuit jouw ervaring & overtuiging geef je aan jouw kinderen direct mee dat grote bruine honden heel gevaarlijk zijn.

Of dan komt de dag dat jouw kinderen een grote bruine labrador in huis willen halen. Wat ga je dan doen? Ga je nog steeds die ene conditionering jouw leven laten bepalen? Of kies je voor een herconditioning (lees herprogrammering) via beproefde NLP technieken.

Misschien nog een tweede voorbeeld om het nog beter te staven: Als klein meisje krijg je te horen dat je stil en braaf moet zijn want dan ben je heel flink. Je groeit op en nog steeds krij

g je deze boodschap te horen: ‘Flink en braaf zijn op restaurant want dan krijg je een beloning’. Dit is een conditionering in zijn zuiverste vorm. Bij het opgroeien, zit deze overtuiging verankerd is haar model van de wereld. Het meisje gelooft dat het niet ok om haar mening uit te spreken want dan is ze niet meer braaf en flink. In haar volwassen leven start deze jonge dame in een nieuwe job en wordt er van haar gevraagd om duidelijk te zijn en haar mening uit te spreken. Dat staat zo haaks op wat ze al die jaren heeft geloofd. Het wordt een imense struggle en op haar eerste feedback gesprek krijgt ze te horen dat ze assertiever mag zijn. Ze wordt op een opleiding gestuurd maar het brengt geen soelas om de basisovertuiging niet wordt aangepakt.

De meerwaarde van NLP in coaching

Vanuit deze invalshoek kan je dus onmiddellijk de conclusie maken dat NLP sterk inzetbaar is in coaching. Met NLP kan je op een heel eenvoudige manier beperkende overtuigingen en conditioneringen gaan herprogrammeren. Het is geen hocus pocus. NLP maakt gewoon gebruik van de kracht van ons brein om nieuwe conditioneringen te installeren. Je krijgt bij wijze van spreken een nieuwe mogelijkheid, een andere keuze. En hoe meer je dan kiest voor die nieuwe mogelijkheid, hoe sterker het nieuwe patroon wordt.

In mijn praktijk als internationaal gecertifieerd NLP Coach heb ik al tal van mensen geholpen met het doorbreken van hun beperkende patronen en overtuigingen. Het is zo krachtig om te zien hoe mijn klanten meer vrijheid hebben om te kiezen uit nieuwe mogelijkheden. Hun model van de wereld wordt gestreched en er ontstaan nieuwe keuzes. Ze kunnen op een andere en meer waardevolle manier handelen en communiceren. Er vallen blokkades waardoor er een gevoel ontstaat van ontelbare mogelijkheden. Het potentieel wordt wakker gemaakt en plotseling zie je hen dingen doen, die ze nooit voor mogelijk achten.

Een van de cases die me is bijgebleven is het traject van een CEO die een ontzettende angst voor kleine ruimtes en liften had ontwikkeld. Voor zijn job moest hij heel veel in liften nemen maar het angstzweet brak hem telkens uit. Nu kan je zeggen: ‘Neem dan gewoon de trap dat is gezonder’ maar in dit geval was dat geen optie. Hij moest in kleine liften en ruimtes op boorplatformen en andere technische ruimtes. Door een NLP interventie zijn we erin geslaagd om dit beperkend patroon te herconditioneren en was hij perfect in staat om na onze coaching in kleine ruimtes te stappen.

NLP heeft dus wel degelijk een ontzettende meerwaarde in coaching.

Over de schrijver
Reactie plaatsen